hlavicka Tj Sokol Ruprechtice

Aktuality ŽÁCI

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky pro žáky budou 350 Kč. Příspěvky se odevzdávají od srpna do června, vždy do 25. dne v měsíci. Příspěvky posílejte na účet: 35-5909080287/0100. Variabilní symbol uveďte rodné číslo hráče.


17. 9. 2020 | Miloslav Cihlář
Lukáš Urban 2007 | XHTML1.1 | webmail | admin